Våra tjänster

Bättre resultat med ökat medarbetarengagemang – från snack till verkstad

  • Engagerande ledarskap
  • Motiverande målstyrning
  • Effektskapande medel
  • Delar av verktygslådan kan vi också erbjuda fristående
    • Föreläsningar om engagemang, målstyrning och Den Personliga Arbetsplatsen
    • Workshopfacilitering – så experterna kan frikopplas från att ”dirigera” workshopen. Särskilt för generering och prioritering av koncept eller produktidéer – baserat på Design Thinking
    • Utbildning på beställning, t.ex. inom försäljning, kommunikation, personlig branding och konsultfärdigheter som problemlösning, hålla workshops, skapa och leverera presentationer, intervjua, hantera intressenter, scope, risker och förväntningar

Engagemangsindex® och Engagemangsprofil® är varumärken registrerade av Hej Engagemang