Många medarbetares engagemang får sig en knäck när de konfronteras med de arbetsverktyg deras arbetsköpare erbjuder dem, särskilt verktygen i deras datorer och mobiltelefoner. Sällan anpassade till användarnas behov, önskemål och verklighet, snarare uteslutande ledningens, eller möjligtvis ekonomirapporteringens. Nästan alltid sämre än jämförbara verktyg de redan använder privat. Dessutom ofta med usla möjligheter att samarbeta – på riktigt, över hela organisationen, inte bara med de närmaste kollegerna.

Därför arbetar vi på flera fronter vad gäller effektskapande medel:

 1. Stöd i att utarbeta upphandlingsunderlag och kravbeskrivningar för att faktiskt nå avsedda mål med användarintensiva IT-system. Underlag som utgår från medarbetarnas verklighet och behov så systemen blir ordentligt använda och ger ROU, Return on Usage. Den sortens IT-system ger ju ingen avkastning eller besparing bara för att man installerar dem. Inte förrän de når omfattande och uthållig användning.
 2. Förändringsledning vid implementering av användarintensiva IT-system (fast ju bättre underlag man utarbetat i början desto mindre behöver man arbeta med förändringsledning).
 3. Den Personliga Arbetsplatsen blir det naturliga resultatet av vår strävan. En arbetsplats som hjälper människor att både kunna och vilja göra bästa möjliga arbete.

 • Kunna – motsvarar ungefär, men inte exakt, det som ofta kallas den digitala arbetsplatsen,  Intelligent och plattformsagnostiskt personaliserad utefter:
  • Roller – det är inte många som har bara en roll
  • Arbetsuppgifter – borde vara uppenbart, men är det alltför sällan
  • Erfarenhet – så klart
  • Anknytning – anställd (hel-/deltid) tempare, gigare, partner, leverantör eller kanske kund?
  • Digital mognad och kontext – t.ex. vilka apparater man föredrar

 • Vilja – den mänskliga dimensionen, grundad på motivationspsykologi, Self-Determination Theory
  • Utgå från medarbetaren som individ med initiativ, ambitioner och behov av att växa – och av uppmuntran och feedback som hjälper dem på vägen.
  • Arbetsuppgifter – borde vara uppenbart, men är det alltför sällan.
  • Som en del i sammanhang; team, intressegrupper, det utökade nätverket – i professionella relationer som behöver underhållas och utvecklasAnknytning – anställd (hel-/deltid) tempare, gigare, partner, leverantör eller kanske kund?
  • Som vill vara och känna sig kompetent, kunna utveckla sin kompetens men också komplettera den eller få hjälp när den inte räcker till.
  • Som behöver klarhet över sina egna mål, övergripande mål och måluppfyllelse.

Uppenbarligen är Den Personliga Arbetsplatsen det digitala resultatet av att medarbetaren sätts i centrum, både vad gäller behoven för lösa arbetsuppgifterna men också de djupare, mänskliga, behoven för motivation och balans. Den utgår från medarbetaren och hens kontext, inte från någon specifik IT-plattform.

En viktig del, som ofta saknas, är bra möjligheter för medarbetarna att kunna kommunicera fritt och samarbeta på riktigt – över hela organisationen, inte bara i team eller med sina närmaste kolleger. Möjligheter som förvandlar medarbetare till samarbetare.

Engagerade samarbetare bygger business