Vissa tjänster erbjuder vi gärna även som frikopplade erbjudanden

Föreläsningar

Kanske är ditt företag ännu inte redo för ett fullständigt Engagemangsprogram. Kanske en inspirerande föreläsning och engagemangets betydelse för resultatet skulle kunna ändra på det? Eller kanske en föreläsning om individens ansvar för sitt eget engagemang?

Eller, kanske det vore bättre att börja med att tala om målstyrning? Om hur traditionell målstyrning arbetar mot människans natur och därför sällan leder till långsiktiga resultat, som dessutom inte motsvarar potentialen – och dessutom drar ner både engagemang, lojalitet och välbefinnande. Om hur det är bättre på sikt att sätta mål med medarbetarna i stället för för dem. Och värdet av mycket frekventare och odramatisk avstämning och justering.

Kanske funderar ni på att skaffa nya samarbetsverktyg för de anställda och behöver inspiration för att se vad som vore möjligt – om man utgick från medarbetarnas behov och möjligheter, inte bara från de vanliga checklistorna av funktionalitet, baserat på någon programvaruleverantör?

Utbildning

Med lång erfarenhet av extern och intern vuxenutbildning kan vi erbjuda skräddarsydda utbildningar efter era behov:

  • Kundfokuserad försäljning och marknadsstrategi
  • Kommunikation i nätverk
  • Personlig branding i nätverk
  • Konsultfärdigheter – Nya konsulter har sällan tränats på riktigt i att förbereda och hålla workshops eller presentationer, i att intervjua, eller de, för projektledare, livsviktiga färdigheterna att hantera intressenter, scope, risker och förväntningar

Workshopar

En ofta förbisedd nyckel till lyckade workshopar är att ”dirigenten inte också ska spela första fiol”. I motsats till dirigenten i en symfoniorkester behöver en workshopfacilitator inte ha expertis i ämnet, men i att hantera workshopar och deltagarna.

Då kan vi komma in, förbereda och facilitera er workshop, för att deltagarnas ämnesexpertis och relevanta erfarenhet ska komma till sin fulla rätt.

Främst arbetar vi med workshopar för produkt- eller konceptutveckling, men inte uteslutande. Vi arbetar gärna även med problemanalys.

  • Identifiera behov och möjligheter
  • Generera idéer
  • Sålla och prioritera idéer