Photo by Adrià Crehuet Cano on Unsplash

Beständig förbättring skapas med uppkavlade ärmar, uthållighet och ett bra team – inte i partyhatt med tomtebloss. Men, ofta måste man starta med en ögonöppnare.

Teamet först: Vårt arbete med ledarskap för engagemang görs i partnerskap med Hej Engagemang, med delad metodik och resurser.

Det första steget i att förbättra något är ofta att inse att det faktiskt behöver förbättras. Därför startar vi ofta med en eller flera föreläsningar på temat ”Engagemangets betydelse för resultatet”.

När det är dags att kavla upp ärmarna arbetar vi långsiktigt:

För hela organisationer eller team arbetar vi främst med Engagemangsprogram, ett program på 12-18 månader till fast pris.

 1. Först etablerar vi ett Engagemangsindex® som ger ett numerärt och visualiserbart utgångsläge. Vi använder det till att följa era framsteg, inte för att jämföra er med andra.
 2. Därefter analyserar vi styrkor, svagheter och identifierar områden att prioritera.
 3. Resultatet och prioriteterna presenteras vid ett uppstartsmöte för alla ledare i programmet där vi också visar medarbetarengagemangets betydelse för resultatet och förklarar hur engagemang fungerar och vad som driver det.
 4. Vid uppstartsmötet upprättar deltagande ledare individuella mål och handlingsplaner.
 5. Naturligtvis följer vi upp regelbundet, kollar Engagemangsindex® .
 6. Vid flera tillfällen under programmets gång samlar vi ledarna, redovisar utvecklingen av Engagemangsindex®. Ledarna följer upp på sina handlingsplaner och reviderar dem vid behov.
 7. Efter överenskommelse kan vi också erbjuda individuell coaching av ledare.
 8. Mellan tillfällena delar vi ut mindre uppgifter att ta del av och reflektera över.
 9. Till slut gör vi en uppföljning av effekten på Engagemangsindex®, resultat, er upplevelse och resonerar om framtiden.

På det personliga planet erbjuder vi stöd för ett ökat eget engagemang och, vid behov, för att boosta medarbetares engagemang.

 1. Vi hjälper dig ta fram din personliga Engagemangsprofil®, där vi utforskar ding styrkor och drivkrafter, vad som ger dig energi – och vad som dränerar den – och i vilken miljö du växer bäst.
 2. Vi kan också erbjuda individuell coaching.

Engagemangsindex® och Engagemangsprofil® är varumärken registrerade av Hej Engagemang